Karters kauss 2021

Programmā
14.augusts
Individuāli braucieni uz laiku parastiem velosipēdiem – trases garums līdz 1 km.
Velotriāla sacensības – jaunie UCI noteikumi (punktu vākšana).
Karters ceļojošās balvas trīscīņa – saidhops pāri latiņai, gaps, ātruma trase.

15.augusts
Velotriāla sacensības Komandās – jaunie UCI noteikumi (punktu vākšana).
Minimoto sacensības – punktu vākšana

14.augusts – Individuāli braucieni parastiem velosipēdiem uz laiku un velotriāls
10:00-10:30 Reģistrācija
10:45 Informācija
11:00 Starts
Kontroles laiks 3h

5-6 kontroles posmi
3 apļi

Parastajiem velosipēdiem grupu sadalījums atkarīgs no dalībnieku skaita

Grupas velotriālā
Elite
Eksperti
Inter
Iesācēji
Seniori (ja vismaz 3 braucēji)

15.augusts – Minimoto individuāli braucieni un komandu vērtējums velotriālā
09:30-10:00 Reģistrācija
10:15 Informācija
10:30 Starts
Kontroles laiks 3h

5-6 kontroles posmi
3 apļi

Grupas Minimoto
1.Vieglā – Mini B/C, bez vecuma un moto tehnikas ierobežojumiem
2.Mazāk vieglā – Mini A, bez vecuma un moto tehnikas ierobežojumiem
Tiek vākti bonusa punkti par vārtiem, kas veikti bez kļūdām.
Uzvar braucējs ar iegūto lielāko punktu skaitu.

Velotriālā – komanda no 2 vai 3 dalībniekiem. Uzvar komanda, kura iegūst lielāko punktu summu.

Pieteikšanās anketa

Video no 2019.gada sacensībām