Velotriāla fizioloģiskais raksturojums

Velotriāls ir sporta veids, kurā jāveic konkrēta trase, braucējam visērtākajā, izdevīgākajā veidā. Vienlaicīgi tas ir arī situāciju kategorijas sporta veids, kur zibenīgi jāreaģē uz visdažādākajām situācijām. To raksturo liela sacensību daudzveidība. Sportista darbība nav programmējama, tā noris sarežģītos, mainīgos apstākļos.
Kaut arī velotriāls ir situāciju sporta veids, zināma nozīme tajā ir arī standarta kustībām – tehniskajiem paņēmieniem. Kvalificēts sportists šos tehniskos paņēmienus izdara automātiski pēc dinamiskā stereotipa principa: tas nodrošina augstu kustību precizitāti, tajā pašā laikā atbrīvojot galvas smadzeņu centrus no katras atsevišķas kustības vadības, tādēļ braucējs var sekot notikumiem brauciena laikā. Bez tam braucējam jāprot arī koordinēt savas kustības brauciena laikā. Nepieciešamo kustību izvēle katrā sekcijas momentā un to precizitāte iespējama tikai tad, ja sportists pārvalda dažādus kustību stereotipus un var variēt savu darbību.
Velotriālā tīrais brauciena laiks kontroles sekcijā augstas klases sportistam ir 60 – 90 sekundes, ko varētu pielīdzināt V. Fārfeļa maksimālās un submaksimālās* intensitātes zonai. Maksimālā intensitāte tiek pielietota, pārvarot distances grūtākos posmus, bet submaksimālā* tiek pielietota posmos starp lielajiem šķēršļiem, kāda precīzāka elementa izpildei. Intensitāte samazinās, jo šajā brīdī jāpievērš lielāka uzmanība precīzai kustības izpildei. Pārbraucienos starp sekcijām, slodze pielīdzināma submaksimālas* jaudas zonai, jo tā nav sacensību zona, tādēļ sportisti parasti enerģijas taupīšanas nolūkā nebrauc maksimālās intensitātes zonā. Velotriālā ir arī cikliskas kustības, kas parādās, bet tomēr uz relatīvi īsiem momentiem.
Labam velotriāla braucējam jābūt apveltītam ar daudzām fiziskajām īpašībām: spēku, ātrumu, izturību, veiklību. Viena no vissvarīgākajām ir tā sauktais eksplozīvais jeb ātrumspēks, kuram liela nozīme tieši lēcienos gan tālumā, gan augstumā, pārvarot dažādus šķēršļus. Arī ātruma izpausmes formām – reakcijas ātrumam un laikam, atsevišķas kustības ātrumam ir būtiska nozīme.

* – http://www.de.dau.lv/fiziologija/jau2ht/node19.html