Ieinteresētās grupas

Klubam ir svarīgi apzināties visas personas, organizācijas vai neoficiālus grupējumus, kuri ir nozīmīgi darbības veikšanai.

Kluba ieinteresētās grupas ir:
• biedri (sportisti un darbinieki);
• skatītāji (sporta un atpūtas pasākumos);
• sportistu tuvinieki
• sacensību dalībnieki;
• pašvaldības;
• atbalstītāji un sponsori;
• citas sporta organizācijas;
• plašsaziņas līdzekļi;
• velo preču tirgotāji;
• izklaides pasākumu organizatori.

Kluba biedri ir galvenais kluba darbību virzošais dzinējspēks. Kluba biedri dod cilvēkresursus organizatoriskam darbam, rīkojot sacensības vai pasākumus, veido organizācijas vidi un kultūru. Svarīgs ieguldījums no kluba biedru puses ir meistarība un izcilais sniegums sporta sarīkojumos un izklaides pasākumos, kas spēj piesaistīt skatītāju uzmanību un apbrīnu. Kluba biedri sniedz arī finansiālu atbalstu kluba darbībai. Kluba iespēju robežās biedriem sniedz atbalstu sporta gaitām, palīdz ar padomu par braukšanu. Vienkāršiem kluba treniņu grupu apmeklētājiem, kuri nekļūst par augstas klases sportistiem, klubs sniedz dzīvē nepieciešamas soziālās iemaņas un velosipēda vadīšanas māku. Visbeidzot kluba devums biedriem ir apziņa par piederību noteiktai cilvēku kopai ar svarīgām, kopīgām interesēm.
Lielākais un vienkāršākais kluba ieguvums no skatītājiem ir kluba organizēto pasākumu apmeklēšana vai kluba sportistu snieguma vērošana. Skatītāju vēlas redzēt aizraujošu izrādi ar meistarīgu aktieru (sportistu) piedalīšanos, kurā būtu jūtama smaga cīņa un dramatisms. Pasākumu apmeklētāji vēlas saņemt izklaidi un klubam ir jādomā par iespējām to savos pasākumos nodrošināt. No skatītājiem būs atkarīgs pasākumu reitings un attiecīgi citu ieinteresēto pušu vēlme sadarboties.
Sportistu vecāki un citi tuvinieki ir klubam nozīmīgi ar savu atbalstu sportistu gaitās. Klubs vēlas redzēt, ka braucēju vecāki aktīvi atbalsta savu bērnu sporta aktivitātes. Praksē ir novērots, ka augstas klases sportistus ģimenes atbalsta aktīvi. Īpaši svarīgi tas ir jauniem sportistiem, kuri, pirmkārt, ir finansiāli nepatstāvīgi un, otrkārt, viņus nepieciešams uzraudzīt fiziski. Kluba rīcībā nav efektīvu motivējošu līdzekļu, lai panāktu vecāku iesaistīšanos. Vienīgais veids kā vecākus piesaistīt ir viņu pārliecināšana, ka atbalsts ir nozīmīgs viņu bērnu sporta gaitu attīstībai un patstāvībai turpmākajā dzīvē. Iesaistīšanās triālā ir alternatīva visiem negatīvajiem vilinājumiem, kas bērnu un jauniešu ikdienā sastopami ik uz soļa.
Sacensību dalībnieki arī ir svarīga ieinteresētā grupa kluba darbībai, kura ietver visus sportistus un aktīvistus, kuri piedalās kluba organizētajās sacensībās. Tā ietver arī kluba biedrus, kuri piedalās savas organizācijas pasākumos. No šīs grupas klubs saņem izkoptu sportisko sniegumu, emocijas, kuras klubam savos pasākumos ir jāmāk pasniegt skatītājiem, un finansiālu ieguvumu dalības maksas veidā. Klubs šai ieinteresētai grupai pretī sniedz noorganizētas sacensības, kurās iespējams cīnīties par labākā braucēja titulu. Balvas un prēmijas sacensībās arī ir kā kluba sniegta atlīdzība, bet tikai meistarīgākajiem atlētiem. Kā nozīmīgs kluba nemateriāls atlīdzinājums daļai no šis ieinteresētās grupas ir atzinības raksts par piedalīšanos. Īpaši svarīgs tāds ir jauniem braucējiem, kuri sacensībās piedalās pirmo reizi. Ievērojams pakalpojums sacensību dalībniekiem ir arī sacensību publicitātes nodrošināšana, lai šiem sportistiem būtu iespējas reklamēt savus atbalstītājus.
Nozīmīgs kluba sadarbības partneris ir pašvaldības. Klubs no pašvaldībām, kuru teritorijā tas darbojas, saņem finansiālu atbalstu dalībai sacensībās, atbalstu sacensību rīkošanai un telpas treniņu rīkošanai. Ieguvums ir arī no pašvaldību amatpersonām saņemtā privātuzņēmēju „ietekmēšana” attiecībā uz kluba finansiālu atbalstīšanu. Lobēšana klubam ir svarīga arī, lai panāktu labvēlīgus lēmumus dažādās valstiskās institūcijās (sporta skolās, izglītības iestādēs u.c.). Kā atlīdzību pašvaldībām klubs sniedz bērnu un jauniešu brīva laika pavadīšanas problēmas daļēju atrisināšanu – sociālās spriedzes mazināšana. Kluba organizētie sporta pasākumi ir iespēja pašvaldībām vairot savu popularitāti un atpazīstamību. Kluba braucēju Latvijas mēroga un starptautiskie panākumi arī ir kā pakalpojums – vārda nešana pasaulē.
Atbalstītāji un sponsori ir klubam nozīmīga ieinteresētā grupa, kura sniedz finansiālu atbalstu kluba darbībai vai materiālu atbalstu sacensību balvu veidā, darbībai nepieciešamu preču vai pakalpojumu veidā – svarīgākais no resursiem, kas nepieciešams kluba darbībai. Kā atlīdzība, ko, savukārt, sniedz klubs, ir uzņēmuma tēla vai noteiktas preču zīmes reklamēšana ar dažādām metodēm un līdzekļiem.
Klubs Karters ir sporta sistēmas sastāvdaļa. Sistēma sastāv no sportistiem, sporta klubiem un sporta pārvaldes organizācijām. Šajā rindkopā aprakstītā ieinteresētā grupa ietver citus sporta klubus, kuri organizē sacensības, kurās piedalās kluba sportisti, Latvijā triāla klubus vienojošu organizāciju LaMSF, Eiropas un pasaules velotriāla federācijas organizācijas E.B.U. un B.I.U. Citi klubi, kas organizē sacensības, kluba komandai sniedz piedalīšanās iespējas un uzvaras gadījumā arī publicitāti. Situācija ar citu sacensību organizatoriem ir līdzīga kluba attiecībām ar vienu no ieinteresētajām grupām – sacensību dalībniekiem. Šajā gadījumā kluba Karters sportisti ir tie, kas saņem pakalpojumus no cita sacensību organizatora, un organizators iegūst sportistu sniegto izrādi un dalībnieku dalības naudu. LaMSF gada noslēgumā apbalvo valsts čempionāta uzvarētājus. Kā ieguvumam, ko uzsver pati federācija, būtu jābūt publicitātei, ko nodrošina federācijas iestrādātie masu mediju informēšanas kanāli, bet praksē ir vērojams, ka tas nedarbojās. Klubs federācijai kā finansiālu atlīdzību sniedz ikgadējo maksu par dalību federācijā un maksu par sportistu licencēm. Organizētās sacensības ir pakalpojums federācijai, jo bez klubiem, kuri organizē sacensības, federācijai nebūtu nozīmes. Starptautiskā Velotriāla federācija ir organizācija, kura kluba biedriem dod iespējas sacensties starptautiskā mērogā ar citu valstu sportistiem un cīnīties par pasaules vai Eiropas čempiona tituliem. Starptautiskā federācija rūpējas par sporta veida tēlu un atpazīstamību pasaules mērogā. Starptautiskās federācijas izstrādā sporta noteikumus, nodrošina informāciju par sacensību norises datumiem citās valstīs, lai veicinātu sacensību apmeklētību.
Kluba darbības atspoguļošanai svarīgi ir plašsaziņas līdzekļi. Tie sniedz publicitāti, kura ir svarīga sponsoru piesaistei. Klubam nozīmīgi reģionālie mediji un visā Latvijas teritorijā darbojošies mediji – ziņu aģentūras, avīzes, radio, televīzijas raidījumi, Interneta ziņu portāli. Medijiem tiek sniegta informācija par kluba rīkotajiem pasākumiem vai biedru sportiskajiem panākumiem. Līdz šim ir bijusi sekmīga sadarbība ar reģionālajiem medijiem, kuri labprāt pieņem kluba sagatavoto informāciju un pasniedz to tālāk plašām tautas masām. Sarežģītāka situācija ar informācijas izplatīšanu par kluba aktivitātēm ir ar nacionālajiem medijiem. Informāciju par nelieliem pasākumiem lielie laikraksti un interneta portāli publicē nelabprāt, bet lielāku pasākumu gadījumos informācijas izplatīšana ir ievērojami vieglāka.
Velopreču tirgotāji kā atsevišķa grupa tika izdalīta, jo klubam pastāv plašas sadarbības iespējas ar šādām organizācijām. No viņiem klubs vēlas saņemt atvieglotus nosacījumus velosipēdu un detaļu iegādei (atlaides, pēcapmaksa u.c.). Ir vēlme saņemt arī materiālu atbalstu – balvas sacensībām. Klubs velotirgotājiem sniedz publicitāti ar savu braucēju sniegumu un rīkotajiem pasākumiem. Kā pakalpojums velotirgotājiem par atbalstu ir iespēja kādā no saviem pasākumiem iekļaut kluba paraugdemonstrējumus.
Saimnieciskās darbības veikšanai svarīga ieinteresētā grupa ir pasākumu rīkotāji, kuri pērk kluba paraugdemonstrējumus. Paraugdemonstrējumos tiek sniegta izklaide pasākuma apmeklētājiem – galvu reibinoši skati, atrakcijas skatītājiem ar balvām, sacensību rīkošana bērniem. Tiek radīta iespēja piesaistīt cilvēku uzmanību pasākumam. Klubs saņem finansiālu atlīdzību par savu „aktieru” veikto izrādi.
Atsevišķas grupas no ieinteresētajām pusēm ir svarīgākas par citām, bet klubam nozīmīgas ir visas, jo kluba darbība nebūtu iedomājama vai tā krasi mainītos, ja kāda no grupām nebūtu.