Reitings

Vērtēšana 2019
Sacensībās braucējs zemākajā no grupām (piem., iesācēji) par uzvaru saņem tik punktus, cik braucēju ir viņa grupā. Nākošajā meistarības grupā par uzvaru saņem tik punktus, cik braucēju ir viņa grupā (piem., Inter) plus tik punktus, cik ir iesācēju grupā, un tā uz priekšu.
Izņēmums ir UCI Pasaules kausa posmi, UCI jauniešu triāla spēles un BIU Pasaules čempionāts – šeit aprēķināts tikai punkti par braucējiem grupā.
Kluba līmeņa sacensības – punktu skaits x 1
Latvijas kausa posms – punktu skaits x 2
Latvijas čempionāts – punktu skaits x 5
Baltijas čempionāts – punktu skaits x 5
BIU Eiropas kausa posms – punktu skaits x 2
UCI/ BIU Eiropas čempionāts – punktu skaits x 4
UCI Pasaules kausa posms – punktu skaits x 5
UCI jauniešu triāla spēles – punktu skaits x 5
BIU Pasaules čempionāta posms – punktu skaits x 5
UCI Pasaules čempionāts – punktu skaits x 10

2019.gada Latvijas velotriālistu reitings

2018.gada Latvijas velotriālistu reitings
2017. gada Latvijas velotriālistu reitings
2016. gada Latvijas velotriālistu reitings
2015. gada Latvijas velotriālistu reitings
2014. gada Latvijas velotriālistu reitings
2013. gada Latvijas velotriālistu reitings
2012. gada Latvijas velotriālistu reitings
2011. gada Latvijas velotriālistu reitings

Mērķis
Uzskaitīt visus sacensību apmeklētājus un salīdzināt viņu aktivitāti.
Veicināt dalību velotriāla sacensībās.

Pārskata periods
Ranga tabula tiek veidot par katru kalendāro gadu, iekļaujot gada laikā notikušās velotriāla sacensības Latvijā.
Baltijas čempionāta triālā posmus, Pasaules, Eiropas čempionātus vai to posmus.

Vērtēšana 2012 – 2016
Katrās sacensībās braucējs zemākajā no grupām (piem., iesācēji) par uzvaru saņem tik punktus, cik braucēju ir viņa grupā. Nākošajā meistarības grupā par uzvaru saņem tik punktus, cik braucēju ir viņa grupā (piem., Inter) plus tik punktus, cik ir iesācēju grupā. un tā uz priekšu.
Kluba līmeņa sacensības – punktu skaits x 1
Latvijas čempionāta posmi – punktu skaits x 2
Baltijas čempionāta posmi – punktu skaits x 3
Eiropas čempionāts – punktu skaits x 4
Pasaules čempionāta posmi – 5

Sacensību iekļaušana reitingā
Lai sacensības iekļautu Karters Latvijas velotriālistu reitingā, nepieciešams sacensību rezultātus nosūtīt uz uldis@karters.lv 2 mēnešu laikā no sacensību norises.