1.līmenis

Karters velotriāla skolas braukšanas meistarības 1. līmenis

Vingrinājumu kopums, ko nepieciešams izpildīt, lai saņemtu kluba Karters izsniegtu sertifikātu par 1. līmeņa braukšanas meistarības sasniegšanu.

Vingrinājuma veikšanas uzlīme – par katru no izpildītajiem septiņiem vingrinājumiem braucējs saņem uzlīmi, kas ielīmējama katra vingrinājuma tukšajā aplītī.

Vingrinājuma izpilde

Vingrinājumu apraksti
1. – stāvēšana uz caurules, laiks 2 min.

2. – jālēkā priekšējais rats pilnu apli (360 grādi) uz vienu pusi un pilnu apli (360 grādi) uz otru pusi. Vingrinājuma daļas jāveic bez pauzes, uzreiz viena aiz otras. Aizmugurējo ratu lēkāt nedrīkst..

3. – jālēkā aizmugurējais rats pilnu apli (360 grādi) uz vienu pusi un pilnu apli (360 grādi) uz otru pusi. Vingrinājuma daļas jāveic bez pauzes, uzreiz viena aiz otras. Priekšējo ratu lēkāt nedrīkst..

4. – 2 min. stāvēšana uz vietas 0,8 x 1,2 m koridorā.

5. – lēkšana uz priekšu ar abiem ratiem un nospiestām bremzēm. 10 metri ne vairāk kā minūtē.

6. – frontāls lēciens uz 28 cm šķēršļa (2 palešu augstums) ar abiem ratiem. Lēnā gaitā jātuvojās šķērslim. Jāuzceļ uz šķēršļa priekšējais rats, tad, pirms aizmugurējais rats ir atsities pret šķērsli, jāparauj (nevis jāuzbrauc neparaujot) augšā arī aizmugure. Visbeidzot jānobrauc lejā no šķēršļa, nepieliekot pie zemes kāju.

7. – saidhops uz 14 cm šķēršļa.