Atbalsts klubam

Kluba darbībā nepieciešami līdzekļi un labi zināms, ka līdzekļi ir ierbežoti.

Braucēju tehnikas uzturēšanas izdevumi
Dalības maksa sacensībās
Transporta izdevumi nokļūšanai uz sacensībām
Ārpus sacensību/ treniņu pasākumu rīkošanas izmaksas
Braucēju licenču iegādes maksas
Trases uzturēšanas, nomas izmaksas
Mājas lapas uzturēšanas un administrēšanas izmaksas
Izmaksas ziņu regulārai sūtīšanai medijiem

Daļu no izmaksām sedzam no saimnieciskās darbības ieņēmumiem, biedru maksām, bet lielāko daļu izmaksu sedz braucēju ģimenes.

Ja saņemam papildus atbalstu, tad tas dod iespējas mūsu biedriem doties uz sacensībām/ treniņiem pie dažādiem braucējiem. Papildus finansējums ļauj uzlabot treniņu apstākļus bērniem/ jauniešiem, kuri trenējoties velotriālā, iespējams, kļūst par labāk sagatavotu (apķērīgāku, veselīgāku, mērķtiecīgāku, zinošāku, izpalīdzīgāku) sabiedrības sastāvdaļu. Treniņu gadi paiet, bet mēs mīlam savu darbu – sniegt velobraukšanas prieku. Un ar cerību, ka braucēji kļūst sagatavotāki dzīvei.