Misija un vīzija

Misija
Augsta līmeņa braucēju sagatavošana, viņu sporta gaitu atbalstīšana, triāla popularizēšana un plašas apmeklētības veicināšana sacensībās, veicot saimniecisko darbību un apmierinot atbalstītāju vajadzības

Vīzija
Mums ir vienkāršs skatījums uz ideālu kluba darbību – visiem jābrauc triāls.