Ziedojumi

Fiziskām personām
X – Iespējams ziedot līdzekļus, veicot pārskaitījumu uz Triāla kluba Karters kontu Swedbankā LV90HABA0551000085697, ar norādi “Ziedojums”.

Juridiskām personām
X – Iespēja ziedot līdzekļus, veicot pārskaitījumu uz Triāla kluba Karters kontu Swedbankā LV90HABA0551000085697, ar norādi “Ziedojums”. Līdz ar 2018.gadu veiktas likumdošanas izmaiņas. Ir iespēja saņemt nodokļu atlaides, bet jāpēta cik katram ziedotājam tas ir saistoši. Sabiedriskā labuma statusa nepieciešamībai iespējams piesaistīt Latvijas Riteņbrauksānas Federāciju.
X – iespēja ziedot mantiski.