Ekipējums

Šķēršļi
Paraugdemonstrējumu un šovu veikšanai triāla klubam Karters ir speciāli piemērots aprīkojums. Dažāda lieluma pārvietojami šķēršļi. Atjaunoti 2011. gadā.

Dažādu velosipēdu kolekcija
Triāla velosipēdi
Vienritenis
Tandēms
Mini velosipēds
Greizais velosipēds
Velosipēdu kolekcija ir lieliska izklaide. Karters braucēji paši demonstrē pārvietošanos ar šiem velosipēdiem. Arī interesentiem ir iespējams izmantot šos velosipēdus.
Iepriekšējo pauraugdemonstrējumu laikā daudz novērots, ka cilvēkiem ir liela interese un labprāt tiek izmantota iespēja šos velosipēdus izmēģināt.